Lagringens tilläggstjänster

Tilläggstjänsterna gör det möjligt att sälja produkterna snabbare och minskar investeringar i sådant som inte hör till företagets kärnverksamhet. Tjänsterna kan skalas efter behov och vår kompetenta personal försnabbar processerna så att de totala kostnaderna minskas.

De tilläggstjänster vi erbjuder är olika finisheringstjänster som görs i samband med lagringen av produkterna. Display- och omförpackningstjänsterna kan omfatta till exempel färdig framläggning av produkter i försäljningsställ, etikettering av förpackningar eller förpackning i försäljningspartier. Vi kan bland annat förinstallera programvara och testanvända dem för att säkerställa kvaliteten. För textilprodukter kan vi göra olika slutbehandlingar och förberedelser, till exempel ångbehandling, korrigeringssömningar eller upphängning på försäljningsställ.