Flexibel lagring för ditt företag

En väl utförd tjänst förbättrar kundnöjdheten

Vi erbjuder lagertjänster, handelslager, retur- och terminalhantering med yrkeskunskap samt tilläggstjänster som passar ditt företag. Välgjorda förberedelser förbättrar företagets kundnöjdhet och arbetet vid mottagning av varor, till exempel i butiken.

Mångsidiga lagerlokaler, energieffektivitet och automatisering ger kostnadsbesparingar

Vi har gott om utrymme och det finns en plats för allting. Våra lager är miljövänliga och även pappersfria tack vare vårt digitala lagersystem. Energieffektiviteten kan ses i allt från belysning till utrymmesbesparande movo-hyllor och avancerad automation, såsom automatlager, förpackningsrobot och automatiserad samling bland annat med optisk styrning. Vi erbjuder småvaruhyllor för mindre varor och massaplatser för större varor.