Lagring

Våra lösningar anpassar sig från lagring av enskilda varor till lagerstyrningssystem. Du kan enkelt ta i bruk tjänsterna och kombinera dem med systemen i ditt företag. Vi har utrymme såväl för pallar, småvaror som farliga ämnen. Via kontrollsystemet ser du lagersaldot och orderinformationen i realtid. Alla våra lagertjänster är till 100 % koldioxidneutrala Posti Green-tjänster.

Läs mer om våra lagertjänster