Branschenlig lagring

När du behöver branschspecifikt specialkunnande, planerar vi en fungerande och kostnadseffektiv lösning tillsammans med dig. Posti är marknadsledande inom lagring i Finland och Ryssland. Vi erbjuder dina produkter sakkunnig lagring i moderna och säkra utrymmen.

Dryckeslogistik för producenter och importörer

Kraven på insamlingens kvalitet och snabbhet är höga.

Näthandelns kunder förväntar sig en snabb tjänst

Vi har lämpliga lagertjänster, transport och informationshantering.

Textilier

Textiltjänsten slutbehandlar produkterna så att de är försäljningsdugliga.

Lagring av farliga ämnen

Om dina produkter innehåller brandfarliga eller giftiga ämnen, behöver du ett säkert lager för lagring av dem.

Läs mer på