Intern logistik

En väl utförd tjänst förbättrar kundnöjdheten

Vi erbjuder tjänster för intern logistik till vardags såväl som under säsongstoppar. Vi utför logistikarbeten i kundens egna lokaler så att vi utnyttjar kundens processer och system. Vi har en yrkeskunnig arbetsledning och medarbetare. Vi betjänar till exempel i lager, terminaler och industritillverkning eller butiker. Vi utför sådana tjänster som ditt företag behöver och önskar såsom insortering på hyllor, insamling och förpackning eller hantering av varor, sammanställning och leverans.