Postpaket – ett enkelt och pålitligt sätt att skicka varor

Du kan behändigt hämta eller skicka Postpaket via Finlands mest heltäckande nätverk med över 1 400 serviceställen, som omfattar Postis verksamhetsställen och paketautomater. Postpaket hämtas hos dig senast kl. 17. Alternativt levererar du dem till posten. Adressaten avhämtar paketet på ankomstdagen efter kl. 16.

En ny avgiftsfri egenskap är att paket delas ut till paketautomater även på lördagar i huvudstadsregionen, i Åbo och i Tammerfors.