Hämtnings- och utdelningstjänst

Postis avhämtnings- och utdelningstjänst sparar tid, möda och fungerar enligt ditt företags tidsschema. Vi levererar och hämtar ditt företags brev och paket. Hos oss får du hela leveranskedjan.

Regelbunden hämtnings- och utdelningstjänst

Kun tilaat nouto- ja jakelupalvelun, tuomme ja noudamme yrityksesi paketit

Posti hämtar och/eller delar ut försändelserna från och/eller till ett ställe som definierats i avtalet enligt överenskommet tidsschema. Nästan alla ankommande försändelser kan fogas till tjänsten. Hämtnings- och utdelningstjänsten är en avtalstjänst och har ett fast månadspris.

Avbrytande av tjänsten

En regelbunden hämtnings- eller utdelningstjänst kan vid behov avbrytas genom att fylla i en avbrottsblankett. Enligt tjänstens produktvillkor ska man skriftligt meddela om avbrytandet av tjänsten minst en (1) vecka före avbrottets början. Tjänsten krediteras om avbrottet pågår minst fyra veckor

Separat hämtning och utdelning

Du kan också beställa hämtning och utdelning för en enskild försändelse i Finland. Gör transportbeställningen på nätet, per telefon eller i Posti SmartShip. Prissättningen grundar sig på försändelsens storlek och antal.

Du kan beställa transport för paket och brev med hjälp av en webblankett, dygnet runt och utan avgift. De uppgifter du fyller i första gången sparas på blanketten, och du kan utnyttja dem vid nästa beställning. Orderbekräftelsen skickas till din e-post.

En beställning gjord per e-post eller per telefon matas in i vårt system för hand, och därför debiterar vi en avgift på 6,85 euro/beställning för tjänsten. Du kan göra beställningen per telefon genom att ringa 0200 92000 vardagar kl. 8-18.