Frakt

Frakt är en tjänst för transport av stort och tungt gods. Posti SmartShip är beställningskanalen för tjänsterna.

Med tjänsterna Posti Frakt och Expressfrakt når du fram till cirka 90 procent av företagen i Finland följande arbetsdag. I genomsnitt delas 97 procent av Postis tyngre varuförsändelser fortfarande ut fem dagar i veckan över natten. I glest bebodda områden utdelas eller hämtas inte Posti Frakt eller Posti Expressfrakt i fortsättningen varje arbetsdag. I fortsättningen genomförs utdelningen på glest bebodda områden under vissa bestämda veckodagar.