Digitala logistiktjänster

Större transparens för pakettransporter

Du beställer enkelt transport och skriver ut transportdokument via Posti SmartShip. Dina kunder kan följa försändelserna på nätet och styra paketen till önskat uthämtningsställe.

Posti SmartShip

Posti GLUE

Posti GLUE kombinerar handelns och varuleverantörernas informations- och materialflöden till en smidig helhet - utan att öka det lagerbundna kapitalet.

Kontakta oss

Integrering med Postis system

Transporter

Posti SmartShip är en beställningskanal för paket- och frakttjänster som används i en webbläsare. Du kan beställa och administrera transporter och skriva ut nödvändiga transportdokument i Posti SmartShip.

Transportbeställningar genom integration av ditt eget system med Postis systemgränssnitt. Tjänsten har samma funktionalitet som Posti SmartShip-nätverktyget. Gränssnitten beskrivs på nätet.

Integration av Postis uthämtningsställen - till exempel paketautomat - med näthandeln. Gör det möjligt för slutkunder att välja önskat uthämtningsställe i näthandeln. Gränssnitten beskrivs på nätet.

Paketuppföljning i det egna systmet. Programmerarens guide.

Leveransprognos för paketförsändelser i det egna systemet (en exempellösning kan ses bl.a. i Postis mobila försändelseuppföljning). Programmerarens guide.

Direkt EDI-integration utan utskrift. Gränssnittsbeskrivningar för pakettjänsterna och för frakttjänster.

Lager

Postis servicelager kan användas i en webbläsare eller genom systemintegration. Webbläsarapplikationen lämpar sig för små beställningsvolymer och den går att beställa i Postis serviceportal.

Systemintegration (sker normalt sett i kunden styrningssystem) rekommenderas vid stora beställningsvolymer. Systemintegration inkluderar normala informationsflöden för lagerhantering:

  • Master data
  • Köporder och kvittering
  • Försäljningsorder och kvittering 
  • Returbeställning och kvittering
  • Lagerförändringar

Gränssnittsbeskrivning för lagertjänsterna.

Direkt- och butiksleverans

Med direkt- och butiksleverans kan varuleverantörernas, butikernas och webbutikernas beställnings-leveranskedjor sammanlänkas så att webbutiken kan sälja direkt de produkter som finns på leverantörens eller butikens saldo. Läs mer om tjänsterna.

  • Programmerarguide för direktleverans, näthandlare.
  • Gränssnittsbeskrivning för produktkatalog , näthandelbeställningar  och leveranser .
  • Vid små leveransvolymer kan man istället för systemintegration använda sig av en webbläsarapplikation. Du kan koppla en webbläsarapplikation till butikshanteringen för flerkanalsbaserad handel (stöder tabletter och streckkodsläsare). Butiken kan också kopplas till näthandeln som ett uthämtningsställe med hjälp av webbläsarapplikationen.