Kontrolltjänsten korrigerar meddelanden i förväg

Med hjälp av Kontrolltjänsten kan du automatiskt kontrollera, korrigera och komplettera uppgifterna för enskilda konsumentkunder eller adresser. Tjänsten baseras på Postis aktuella postmottagarregister, som omfattar alla finländska postmottagare inklusive postadresser.

Med hjälp av Kontrolltjänsten säkerställer du att ditt budskap når fram. Tjänsten minskar också det utredningsarbete som felaktiga och bristfälliga adresser och duplikat ger upphov till.

Tarkistuspalvelu

Så fungerar Kontrolltjänsten

Kontrolltjänsten har ett antal olika nivåer som kan tas i bruk tillsammans eller separat. Kontrolltjänsten fungerar både som en webbläsarbaserad version och integrerad i ditt eget system. Prissättningen av den webbläsarbaserade versionen utgår från antalet genomförda kontroller och uppgifter som hittats samt servicenivån, månadsavgiften och antalet kontroller i applikationsintegrationen. Kontroll av fakturerade uppgifter och applikationsintegration är avtalstjänster.

Servicenivåer

  Kontakti-tjänst Online Kontrolltjänst Integration

Adresskontroll

Säkerställ korrekt leveransadress i kundtjänsten, i webbutikens kassa eller i andra nättjänster. Den som använder Magento-plattformen för näthandel kan få tillgång till adresskontroll i realtid i form av en modul vilket innebär att det inte behövs någon separat integration.

 

X   X

Kunduppgiftskontroll

Kontrollera i kundtjänsten att dina kunders namn- och adressuppgifter är korrekta och exempelvis att personen är myndig. Med hjälp av tjänsten minskar du bildandet av duplikatkunder i ditt kundregister. 

X   X

Kontroll av fakturauppgifterna

Med denna tjänst kan du kontrollera att du har korrekta namn- och adressuppgifter för den konsument som fakturan tillställs samt att personbeteckningen stämmer. På detta sätt minskar du betydligt risken för faktureringsbedrägerier såsom beställningar i en annans namn.

  X X