Garanterad leverans med Postis Informationstjänst

Visste du att det finns en tjänst som garanterar att din försändelse kommer fram även om du har en gammal eller felaktig adress till adressaten? Informationstjänsten är en klok lösning i alla situationer där det är viktigt att försändelsen kommer fram.

Dessutom informerar vi dig om nya och uppdaterade adresser, och om adressaten exempelvis avlider får du ett meddelande om det. Detta tillåter dig att själv korrigera uppgifterna i ditt kundregister och adressaten slipper upprepade försändelser till en gammal eller felaktig adress.

 

Tiedotuspalvelu

Nöjdare kunder

Posti gör adressklarering av felaktiga adressuppgifter med hjälp av Informationstjänsten och levererar din försändelse till rätt adress. Detta sparar tid och pengar. Du slipper besväret och kostnaderna för att posta försändelsen på nytt. Dessutom informerar vi dig om nya och uppdaterade adresser, och om adressaten exempelvis avlider får du ett meddelande om det. Detta tillåter dig att själv korrigera uppgifterna i ditt kundregister och adressaten slipper upprepade försändelser till en gammal eller felaktig adress. För dig innebär detta högst sannolikt nöjdare kunder.

Posti kan inte tillhandahålla adressklarering för alla försändelser. Obeställbara försändelser returneras till dig. Du slipper betala för onödiga försändelser och kan, om du så önskar, återanvända materialet (exempelvis bildkataloger) till andra ändamål.

  1. Kund Ab skickar ett brev med Postis i-kod.
  2. Brevbäraren upptäcker att adressaten har en ny adress.
  3. Brevbäraren skriver rätt adress på brevet och brevet kommer fram till den rätta adressen med samma porto.
  4. Brevbäraren sparar den nya adressen i systemet
  5. Kund Ab får ett elektroniskt meddelande om den nya adressen och sparar uppgiften i sitt system.
  6. Om Kund Ab så önskar kan obeställbara försändelser returneras inom ramarna för avtalad servicenivå.