Flyttare via Befolkningsdatasystemet

När flytten redan skett

När du vill nå konsumenter som redan flyttat till det nya hemmet kan du göra detta smidigt med hjälp av adresser som hämtas från Befolkningsdatasystemet. Du klarar säkert av att fånga deras uppmärksamhet genom att skicka dem ett direktadresserat brev där de önskas välkomna till det nya hemmet.

Fördelen med Befolkningsdatasystemet är att uppgifterna är heltäckande och priset förmånligt. Om du vill rikta dig till hushåll som flyttar till en viss region eller om du vill ha en mer exakt avgränsning av din målgrupp går detta lätt att uppnå med hjälp av denna tjänst. Du kan exempelvis bara vända dig till barnfamiljer eller personer i en viss ålder.

  • Du vänder dig till målgruppen med hjälp av tryckt direktreklam. Adresserna skickas till tryckeriet
  • Tjänsten kan också vara helautomatiserad. Då skickar vi din reklam till önskad målgrupp och tar hand om allt från tryck till postning och utdelning exempelvis månadsvis. Enkelt!