Kundflyttare och flyttarleads

Kundflyttare - tappa inte din kund i samband med flytt

Flytt är en tidpunkt då man fattar inköpsbeslut. Ska man behålla sin nuvarande tjänsteleverantör eller byta mot en ny? Med kundflyttare-tjänsten säkerställer du att kundrelationen inte går förlorad och säljer mer när din kund vill köpa.

  • Tjänsten producerar en färdig målgrupp som kan användas som ett postningsregister eller en telefonlista
  • Tjänsten kan också utföras som "nyckelfärdig" direktpostning dvs. vi producerar målgruppen med tilläggstjänster som omfattar tryck och postning samt daglig utdelning
  • Om du vill kontakta dina kunder med SMS eller e-post kan vi ta hand om det åt dig om du vill
  • Kundflyttare lämpar sig särskilt väl för att kombineras med Kontinuerlig uppdateringstjänst eller Premium Widget-tjänsten

Flyttarleads - rekrytera nya kunder bland flyttare

Flyttarlead-målgruppen utplockas ur tjänstedatabasen genom att identifiera kommande flyttare med hjälp av Postis flyttinformation.

  • Målgruppen kan användas för antingen telefonmarknadsföring eller tryckt direktreklam
  • När företagets egna kunder avlägsnas från målgruppen får man en utmärkt målgrupp för kundrekrytering
  • Kontakterna överlämnas till beställaren i oförändrat skick. Målgruppen kan användas en gång under högst 2 månader efter leverans
  • Tjänsten kan också utföras som "nyckelfärdig" direktpostning dvs. vi producerar målgruppen med tilläggstjänster som omfattar tryck och postning samt daglig utdelning