Hitta nya kunder

Genom ställutdelning når du också hushåll med reklamförbud och kompletterar den oadresserade utdelningen. Den lämpar sig till exempel för stads-, kommun-, församlings- och evenemangstidningar. I tjänsten ingår placering av tidningarna i ställningen, byte av löpsedel och återvinning av gamla tidningar.