Postinen når 3,5 miljoner konsumenter på samma dag

Postinen är ett rikstäckande medium. Inget annat medium låter dig nå lika många finländare två gånger i veckan med ditt reklambudskap. Postinen lämpar sig bl.a. för erbjudanden, produktlansering och för att göra produkter och tjänster mera kända på marknaden. Med den skaffar du även nya kunder till din webbutik eller butik. Den är välkommen, läst, väldigt kostnadseffektiv och bidrar till ökad handel.

 

Nå finländare enkelt med Postinen

Den fyrsidiga Postinens koncept är undersökt och innehållet är utformat enligt konsumenternas önskemål. Undersökningar om uppmärksamhetsvärde vittnar om Postinens styrka. 3,5 miljoner finländare får Postinen två gånger i veckan, av dessa lägger 3 miljoner märke till den och 2,1 miljoner läser den.*

Postinen innehåller aktuell information om Posti och Postis tjänster samt underhållande tidsfördriv. Medieutrymme kan köpas på varje sida. Se priserna och läs mer om mediekortet. Du köper enkelt medieutrymme via Kontakt-webbtjänsten, se instruktionsvideo.

Källa: Postinens uppmärksamhetsundersökningar 2017, IRO Research & Posti

Postinens layout