Postinen är ett rikstäckande medium

Inget annat verktyg låter dig nå lika många finländare två gånger i veckan med ditt reklambudskap. Postinen är välkommen, läst, väldigt kostnadseffektiv och bidrar till ökad handel.

Undersökt koncept

Den fyrsidiga Postinens koncept är undersökt och innehållet är utformat enligt konsumenternas önskemål. Undersökningar om uppmärksamhetsvärde vittnar om Postinens styrka. 3,5 miljoner finländare får Postinen två gånger i veckan, av dessa lägger 3,2 miljoner märke till den och 2,3 miljoner läser den.*

Postinen innehåller aktuell information om Posti och Postis tjänster samt underhållande tidsfördriv. Medieutrymme kan köpas på framsidan, tredje sidan och baksidan. Se priserna och läs mer om mediekortet. Du köper enkelt medieutrymme via Kontakt-tjänsten, se instruktionsvideo.

Källa: IRO Research & Posti, 13 st. undersökningar (2015 & 2016), N=5 700

Postinens innehåll

Postinen sisältää Postin ajankohtaista tietoa ja mainoksia

 

Postinen sisältää Postin ajankohtaista tietoa ja mainoksia