Nå de konsumenter du önskar

Skaffa uppdaterade konsumentkontakter för marknadsföring och kommunikation

Skaffa uppdaterade konsumentkontakter för marknadsföring och kommunikation.

Uppnå effektivare marknadsföring genom att rikta dina åtgärder mot rätta målgrupper. Vi hjälper dig att fastställa och välja ut lämpliga konsumenter för ditt företag. Av oss får du också material- och utdelningstjänst för din riktade kampanj.

Postis kundinformationstjänster utnyttjar informationen i postadressregistret, Befolkningsdatasystemet (BDS) och Trafis databaser. Målgrupper kan beroende på dina behov definieras utifrån många olika kriterier, bakgrundsuppgifter och geografi. Utöver adressuppgifter finns bl.a. demografisk information och information om livssituation, boende och bilar. Conzoom®-klassificeringen hjälper med kundsegmentering. Med Posti når du varje finländare.

Målgrupper för dina marknadsföringsbehov: barnfamiljer, seniorer, flyttare, byggare, stugägare, motorcyklister och många andra.

Med adresserad direktreklam riktar du ditt budskap extremt exakt och får långt bättre resultat.

 

Välj lämplig målgrupp med Kontakt

  • Hitta fordons- och körkortsägare hos Trafi, även för telefonmarknadsföring.
  • Målgruppen flyttare och förhandsuppgift om flyttning. Posti är den enda aktören på marknaden som kan erbjuda flyttinformation redan före den egentliga flytten.
  • Marknadsföring till barnfamiljer. Nå föräldrar till spädbarn, dagisbarn, förstaklasselever samt familjer till elever som avslutar sin skolgång med hjälp av Postis kundinformation.
  • Yrkes- och hobbymålgrupper såsom läkare, skogsägare och hobbyfiskare.
  • Conzoom ®-klassificering omfattar konsumentsegment enligt bl.a. befolkningsstruktur, livssituation, socioekonomisk ställning, konsumtionsbeteende och attityder.

Du har tillgång till Kontakt-verktyget som genast beräknar målgruppens storlek samt pris. Du kan testa utplockningar med olika kriterier och mängder. Du ser omedelbart priset för olika alternativ.

Se till att alltid ha uppdaterade kunduppgifter med hjälp av uppdateringstjänster. Se också vår tjänst för registeruppdatering och berikning av kundinformation med hjälp av klassificering.