Mer detaljerade kunduppgifter med hjälp av profilering

Profilering innebär en beskrivning av ett kundregister eller en viss kundgrupp. Med hjälp av ett flertal sociodemografiska och geografiska nyckeltal samt en lämplig referensgrupp för att identifiera särdrag hos kunderna.

Profilering skapar en detaljerad bild av dina kunder och deras särdrag i förhållande till befolkningen i stort eller din referensgrupp.

Asiakkaiden profilointi

Kundprofiler ger dig en bättre bild av dina kunder

Kundprofilering är ett utmärkt verktyg för att bygga en övergripande bild av dina kunder. Och också få en bättre bild av dina kunder. Detaljerade kundprofiler gör det lättare att utveckla produkter, tjänster och kundservice. Samtidigt kan kundprofilerna utnyttjas för att identifiera lämpliga målgrupper. När det är dags att planera av din kommunikation och marknadsföring till dina kunder och vid kundrekrytering.

Det kan ibland löna sig att begränsa profileringen till en viss kundgrupp. Man kan då få fram mer detaljerad information om exempelvis de viktigaste kunderna för ditt företag, användare av en viss tjänst. Eller en annan intressant målgrupp samt att ta fram lämpliga åtgärder för dessa specifika kunder. Samtidigt ser man vilka drag som skiljer kunderna i målgruppen och dina övriga kunder åt.