Scoringmodeller

Scoringmodellerna används för rangordning av kunder eller andra målgrupper med hjälp av statistik.

Oftast används scoringmodeller för att välja ut rätt målgrupp för marknadsföringskampanjer. Scoringmodeller kan utnyttja externa data i stor omfattning vilket gör det möjligt att identifiera de potentiellt mest intressanta kunderna för ditt företag i hela Finland.

Asiakkaiden pisteytys

Rikta dina marknadsföringsresurser till potentiella kundgrupper

Scoringmodeller rekommenderas alltid när du behöver riktad marknadsföring. Scoringmodeller passar särskilt bra i lägen där du vill nå en specifik målgrupp:

  • Kunder som är intresserade av en viss produkt eller tjänst
  • Personer som liknar dina bästa kunder

Även vid kundrekrytering där det inte är möjligt att utnyttja ditt befintliga kundregister lönar det sig att rikta marknadsföringen med hjälp av scoring. Postis mångsidiga informationskällor garanterar att du kan identifiera den bästa kundpotentialen bland hela befolkningen. Med riktad marknadsföring undviker du dessutom att rikta din marknadskommunikation till grupper som inte har någon nytta av din produkt eller tjänst eller som du av annan anledning inte vill nå.

.