Näthandel med Ryssland

Informationspaket och forskningsrön som hjälper dig

Webbutiksleveranser till Ryssland

Den ryska marknaden och dess betydande köppotential är enklare att nå med hjälp av näthandel. Posti erbjuder dig tillförlitliga och snabba transporter till hela Ryssland. Vi har samlat ihop ett kompakt informationspaket med viktig information om att skicka varor till Ryssland.

Näthandeln i Ryssland har även många andra särdrag som du bör ta hänsyn till när din verksamhet blir internationell. I Ryssland finns det till exempel tills vidare gällande tull- och skattelättnader när en konsument handlar i utländska webbutiker. Varför inte utnyttja denna situation nu! En studie som vi låtit genomföra ger dig även andra nyttiga tips.

Hämtning av produkter i Finland

Du kan erbjuda dina ryska kunder möjlighet att hämta köpta produkter i Finland. Tax free-inköp kan skickas till vilket som helst av Postis serviceställen med c/o-adress, men i synnerhet på följande serviceställen finns det ryskspråkig personal:

Förnamn Efternamn
c/o POSTI
Harapaisentie 57
53500 Villmanstrand

Förnamn Efternamn 
c/o POSTI
Petsamontie 2
99800 Ivalo

Förnamn Efternamn
c/o POSTI
Hainarintie 1
82600 Tohmajärvi

Det egna för- och efternamnet ska användas i samband med beställningen. Det är olagligt att använda en annan persons namn utan tillstånd.

Till exempel

Natasha Sharapova
c/o POSTI
Harapaisentie 57
53500 Villmanstrand

När kunden hämtar ut sitt paket ska kunden kunna visa upp ankomstavin som skickats till kundens telefon samt pass för identifikation.

Ladda ner instruktioner för din webbutiks kunder i PDF-format på finskaryska eller engelsk.