Näthandel med Baltikum

Näthandel med Baltikum

Estland, Lettland och Litauen: över fyra miljoner potentiella köpare i arbetsför ålder.

Vi erbjuder webbutiker smidiga leveranser till Baltikum. Även kundreturer hanteras smidigt från samtliga länder. E-handel växer speciellt i Lettland, som beräknas att vara 418 miljarder euro år 2021.

Fördelar för näthandlare

  • Vårt nätverk omfattar alla baltiska länder
  • Det största nätet av uthämtningsställen i Baltikum.
  • Goda lägen och långa öppettider till tjänst för dina kunder.
  • Snabba leveranser, till och med på en enda dag!
  • Försändelseuppföljning för både adressaten och avsändaren.