Integration till Postis system

Posti SmartShip är ett utskriftsprogram för adresskort som Posti erbjuder. Mer information om Posti SmartShip.

Att bygga upp EDI-gränssnitt i ett eget WMS-/ERP-system

Via Posti SmartShip kan du enkelt ta i bruk elektronisk dataöverföring för försändelseuppgifter (EDI), varvid försändelseuppgifterna kan förmedlas elektroniskt mellan kunden och Posti. Om du vill kan du bygga upp elektronisk dataöverföring också i ditt eget system. Då behöver du EDI-meddelandet och adresskort.

Posti SmartShip integrationsalternativ

Unifaun OnlineConnect

Unifaun REST API