Avtals- och produktvillkor

Kommande villkor

Produktvillkor för Posti frakttjänster fr.o.m. 1.12.2018

Arkiverade dokument för avtalskunder

Följande dokument som var i kraft i 1 juli, 2017 och senare

  • Allmänna avtalsvillkor för företagskunder
  • Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder och
  • Prislista för avtalstjänster

finns på arkivsidan.