Avtals- och produktvillkor

Villkor som träder i kraft 1.6 2018

Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder fr.o.m 1.6 2018
Produktvillkor för Frankeringsmaskin fr.o.m 1.6 2018

Arkiverade dokument för avtalskunder

Följande dokument som var i kraft i 1 juli, 2017 och senare

  • Allmänna avtalsvillkor för företagskunder
  • Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder och
  • Prislista för avtalstjänster

finns på arkivsidan.