Priser och prisräknare

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Prissättningskriterier är storlek, vikt, hantering, snabbhet av resor, publicering frekvens och den regionala fördelningen av eventuella tilläggstjänster.

Pris- och produktvillkorsändringar i Posti Ab:s avtalstjänster 1.6.2018
De viktigaste ändringar, Brevtjänster:
- Priset för inrikes brev stiger med i genomsnitt 6 procent. Prisändringarna varierar enligt tjänst och betalningssätt.
- Priserna för utrikes brev och värdeförsändelser stiger med 10 procent.
- Priserna för tilläggstjänsten Maxistorlek för brev stiger med 10 procent.
- Maxistorlek-tilläggstjänsten kan i fortsättningen endast kopplas till inrikes och utrikes Priority-brev.
- Economy-svarsförsändelse i maxistorlek förnyas och ersätts med andra sändningssätt, läs mer.
Prisändringen gäller inte inrikes värdeförsändelser, direktmarknadsföringstjänster eller mottagningstjänst (till exempel Postbox). Priserna på pakettjänster ändras inte.

Arkiverade dokument för avtalskunder

Följande dokument som var i kraft i 1 juli, 2017 och senare

  • Allmänna avtalsvillkor för företagskunder
  • Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder och
  • Prislista för avtalstjänster

finns på arkivsidan.