Priser och prisräknare

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Prissättningskriterier är storlek, vikt, hantering, snabbhet av resor, publicering frekvens och den regionala fördelningen av eventuella tilläggstjänster.

Prisändringar i Posti Ab:s avtalstjänster 1.1.2018
Kontrollera tjänstespecifika priser i prislistan. Se också produktvillkoren.

Arkiverade dokument för avtalskunder

Följande dokument som var i kraft i 1 juli, 2017 och senare

  • Allmänna avtalsvillkor för företagskunder
  • Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder och
  • Prislista för avtalstjänster

finns på arkivsidan.