Priser och prisräknare för avtalskunder

Priset på din försändelse ser du i prislistan. Prissättningskriterier är storlek, vikt, hantering, snabbhet av resor, publicering frekvens och den regionala fördelningen av eventuella tilläggstjänster.

På paket- och fraktförsändelser tillkommer bränsletillägg.

Prislista för kontanttjänster: se prislistor för privatkunder.

Arkiverade dokument för avtalskunder

Följande dokument som var i kraft i 1 juli, 2017 och senare

  • Allmänna avtalsvillkor för företagskunder
  • Produktvillkor för brevtjänster för avtalskunder och
  • Prislista för avtalstjänster

finns på arkivsidan.