Priser för poststyrningstjänster

Poststyrningstjänsterna är adresspecifika och varje tjänst ska beställas separat. Serviceavgiften gäller per tjänstebeställning.

Posti Adressändring

Med adressändring avses en anmälan, med vilken postmottagaren meddelar Posti att dennes gamla adress upphör att gälla och uppger den nya adress som ersätter den gamla. En adressändring är avgiftsfri.

Utifrån en adressändring eftersänder Posti brevförsändelser som har skickats till den gamla adressen, om inte annat har avtalats med avsändaren. Adressändring styr inte paketförsändelser.

Flyttposttjänst

En eftersändningstjänst i 12 mån. som omfattar alla postförsändelser i samband med en adressändring.

Flyttpost är en heltäckande tjänst för eftersändning av postförsändelser som kan beställas i samband med en permanent adressändring. Vi eftersänder adresserade brevförsändelser, tidningar och adresserad reklam till din nya adress. Paketförsändelser ingår inte i tjänsten.

Priser, när tjänstebeställningen har gjorts

  Exkl. moms   Inkl. moms
Över internet 43,10 € 53,44 €
Med blankett 49,20 € 61,01 €

Posti Tidsbestämd eftersändning

1 vecka– 2 månader

Priser, när tjänstebeställningen har gjorts

  Exkl. moms Inkl. moms
Över internet 24,60 € 30,50 €
Med blankett 30,80 € 38,19 €

 

Posti Avbrott i utdelningen

1 vecka - 2 månader

Priser, när tjänstebeställningen har gjorts

  Exkl. moms Inkl. moms
Över internet 24,60 € 30,50 €
Med blankett 30,80 € 38,19 €

Serviceavgiften för tidsbestämd eftersändning av postförsändelser och avbrott i utdelningen som varar i över två månader bygger på perioder på två månader.

Tidsuttrycket en vecka avser 7 dagar. Vid beräkning av tjänstens längd räknas både start- och slutdatumet till tjänstens giltighetsperiod.

Eftersändning till utlandet

Utifrån en adressändring eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser på upp till 50 gram till utlandet. Med de avgiftsbelagda tjänsterna (Flyttpost och Tidsbestämd eftersändning av postförsändelser) eftersänds vanliga 1:a och 2:a klass brevförsändelser på upp till 250 gram till utlandet.

Övriga försändelser returneras till avsändaren eller behandlas som obeställbara.

Andra alternativ för beställning av poststyrningstjänster

Du kan också göra adressändring samt beställa poststyrningstjänster med en utskrivbar adressändringsblankett eller elektroniskt med Postis ärendekod och TYVI Pro-inloggningsuppgifter.

Fyllda blanketten skickas per post till:

Posti Ab
Adresstjänster Helsingfors 
PB 777
00011 POST