Postkuvert

Postkuvert underlättar postningsrutinerna

Vi trycker färdigt dina kontaktuppgifter och nödvändiga portobeteckningar på Postkuvertet. De kan användas genast Om din postningsmängd varierar eller ditt företag har flera verksamhetsställen, är Postkuvert ett mycket enkelt alternativ.

postkuvert

Produktkatalog och priser

Se produktkatalog och gällande prislista eller prislista fr.o.m. 1.1.2019

Har du något att fråga?

Mer information om postikuvert och om beställning: postikuorikauppa@edita.fi

Postkuvertbutikens reservsystem

Du kan skicka din postkuvertbeställning till kuverttillverkarens e-postadress om postkuvertbutiken inte är tillgänglig pga. systemstörningar. Posti tar i sådana fall inte ut någon lagringsavgift (10 €/st.) för e-postbeställningar.

Beställningen ska innehålla följande uppgifter:

  • Beställningskundnummer
  • Leveransadress
  • Faktureringsadress
  • Produkt och servicenivå (Economy/Priority)
  • Antal
  • Färger
  • Övrig information om produkten såsom viktklass, kuvertstorlek, fönsterstorlek
  • Beställarens kontaktuppgifter
  • Kuvertmodell (v.g. se produktförteckning)

Beställ postkuvert med en pdf-blankett och skicka blanketten till kuverttillverkaren med e-post.

Edita Prima Oy
PB 200
00043 NORDIC MORNING
postikuorikauppa@edita.fi