Frankeringsmaskinen är ett förnuftigt betalningssätt

Frankeringsmaskinen är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ta hand om betalning av daglig post.

Pris- och produktvillkorsändringar 1.6.2018
  • Priserna för frankeringsmaskin förändras, se prislistor.
  • Tjänsten Frankosvar upphör. Du kan få en liknande tjänst genom att använda Economy svarsförsändelse. Läs mer och ta ibruk.