Frankeringsmaskinen är ett förnuftigt betalningssätt

Frankeringsmaskinen är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att ta hand om betalning av daglig post.