Försändelseförteckning

Skicka oss alltid en försändelseförteckning om dina brev-, direktutskicks- och tidningsförsändelser. Med försändelseförteckningen samlar vi in uppgifter för fakturering, dvs. kundnummer, uppgifter om betalaren, antalet försändelser och servicenivå. Försändelserna i försändelseförteckningen ska vara försedda med portobeteckning enligt Postis instruktioner.


Utskrivbar försändelseförteckning

Den utskrivbara försändelseförteckningen är ett reservsystem för den elektroniska försändelseförteckningen. Den är avgiftsfri om den elektroniska försändelseförteckningen är ur funktion på grund av systemstörningar.

Utskrift av elektronisk försändelseförteckning
Insruktioner för brevsändning
Instruktioner för tidningar 

Consignment

Fyll alltid i Consignment-försändelseförteckningen leveranspartispecifikt och en egen lista för varje parti som skickas till olika länder. Anteckna i förteckningen alla försändelseslag som partiet innehåller, deras stycketal och -vikt samt totalvikt per försändelseslag.