Begäran om utredning av postförskottsförsändelse

Du har rätt att begära utredningsarbete av Posti Ab inom en skälig tid från postning av en postförskottsförsändelse. Om du inte lämnar de uppgifter som behövs för utredningsarbetet, kan arbetet inte utföras.