Företagskundtjänstens kontaktinformation

Samtalspriser

Nummer som börjar med 0200 (lna/msa)
Nummer som börjar med 020 och 01080  8,35 snt/samtal+ 16,69 snt/minut (inkl. moms.  24 %).
Det kostar att köa.

Registrering av telefonsamtal och meddelanden

Då en affärstransaktion eller tjänst kräver det, registrerar Itella Abp telefonsamtal och meddelanden för att kunna försäkra sig om samtalets eller meddelandets innehåll. Registreringarna används för att trygga kundens och Itella Abp:s rättigheter och rättsskydd. Registreringarna kan också utnyttjas vid intern personalutbildning i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten på kundservicen. Registreringarna används inte för andra ändamål och överlämnas till utomstående endast med stöd av lag.

FO-nummer

FO-nummer 1531864-4, MOMS. reg., VAT-nummer FI15318644