Transport av farliga ämnen - TFÄ

Vi erbjuder avtalskunder möjligheten till trygg och lagenlig transport av farliga ämnen i Finland.

Vad avses med farliga ämnen?

Med farliga ämnen avses ämnen som på grund av sin explosions-, brand- eller strålningsfara, giftighet, frätande eller annan egenskap kan skada människor, egendom eller miljö. Transport av farliga ämnen regleras av internationella bestämmelser och nationell lagstiftning.

Farliga ämnen transporteras i Finland som Postis frakt tjänster, som TFÄ-paket eller som begränsade mängder LQ-paket. Kunden ansvarar för att sina produkter och förfaranden är förenliga med internationell lagstiftning och Postis villkor.

Sätt att skicka farliga ämnen

Små mängder farliga ämnen

 • Strikt begränsade klassificeringar, ämneskvantiteter och förpackningsmetoder.
 • LQ Transport tilläggtjänsten är lämplig för alla paketprodukter.
 • Elektronisk förhandsinformation (EDI-meddelande) är obligatorisk.
 • Ej flygtransport.
 • LQ-egenskap och uppgift om bruttomassa anges i EDI-meddelandet och på adresskortet.
 • I transport dokumenten behövs ingen TFÄ-bilaga och försändelsen kräver ingen TFÄ-tejp.
 • LQ-varningsetikett ska fästas på paketet.

Läs mer

Större mängder farliga ämnen

 • Nästan alla begränsade klassificeringar och ämneskvantiteter upp till 1000 kg/l
 • Möjligt endast som paket med VAK- eller LQ Transport- tilläggtjänsten och som frakt.
 • Förutsätter meddelande om LQ-bruttomassa eller dokument med TFÄ-uppgifter.
 • Ej flygtransport.
 • På förpackningen krävs lagenliga försändelsebeteckningar, till exempel UN-nummer och varningsetikett eller LQ-varningsetikett och med paketförsändelserna Postis TFÄ-tejp

Läs mer