Sändning av e-faktura

Via Nätverket kan du enkelt och förmånligt skicka e-fakturor, även med bilaga, till företagsmottagare. E-fakturan är snabbare framme och i bästa fall får mottagaren fakturan direkt i sitt system för inköpsfakturor.

Fastställa avsändaruppgifter

avsändaruppgifter

Välj fakturering i övre navigationen (1).

Klicka därefter på avsändaruppgifter i sidonavigationen till vänster (2).

Fyll i uppgifterna och välj spara (3).

Därefter kan du gå till vyn Skapa och skicka faktura för att skapa den egentliga e-fakturan.

Så här skapar du en faktura

skapa en faktura

Du kan skapa en ny faktura med en tom blankett eller använda en faktura du skickat tidigare.

Klicka på Fakturering i den övre navigationen (1) och därefter Skapa och skicka faktura (2).

Kryssa för (3) om du vill att fakturan ska postas som pappers- eller e-brev när e-fakturan inte kan levereras eller e-fakturaadress inte har angetts.

En pappersfaktura skrivs ut, läggs i kuvert och postas till fakturamottagarens adress enligt traditionell postning i 2:a klass (Economy).

Lägg till mottagarens e-fakturaadress (4).

Du kan kontrollera e-fakturaadressen samt mottagarens förmedlaruppgift på e-fakturaadressen som upprätthålls av Tieke rf.

Klicka på knappen Kontrollera faktura, när du har angett fakturans uppgifter (5).

OBS! Fakturans innehåll utgörs av ditt företags avsändaruppgifter, de uppgifter som fylls i på fakturablanketten samt eventuell PDF-bilaga som du lagt till fakturan.

Punkterna med fet stil är obligatoriska uppgifter.    

Kontrollera faktura

Kontrollera uppgifter

Systemet kontrollerar att de obligatoriska uppgifterna har angetts och kontrollerar korrektheten hos data. Sedan samlas fakturauppgifterna för kontroll på sidan Kontrollera faktura.

Kontrollera fakturans slutliga utseende via länken (1). Om du behöver korrigera fakturan kan du gå tillbaka till blanketten med knappen Fortsätt redigera faktura (2).

Om fakturan är klar att skickas, ska du klicka på knappen Skicka faktura (3).

Bra att veta:

Den skickade fakturan kommer inte omedelbart till mottagaren. Fördröjningen bestäms enligt det valda sändningssättet och operatören.

E-fakturan arkiveras automatiskt i mappen Skickade fakturor. Öppna en skickad faktura för att se dess uppgifter. Fakturans slutliga utseende visas med en liten fördröjning.

Du kan använda en skickad faktura som underlag för en ny faktura genom att kopiera den till en ny faktura.

Tänk på att en eventuellt bifogad PDF-fil inte automatiskt kopieras till den nya fakturan.