Näthandel med Åland

Åland tillhör EU, men ligger utanför EU:s accis- och momsområde. Lär särskilt våra anvisningar till företag om sändning av paket, brev och lastbärare. Transporthastigheten för försändelser sjunker om det finns brister i påskrifterna eller blanketterna. Tullen och Skatteförvaltningen erbjuder vid behov skatterådgivning kring handel med Åland.

Dokument som behövs för artiklar som skickas till Åland

Försändelseslag Avsändaren eller mottagaren är registerkund hos Tullen Övriga företag och privatpersoner
Paket eller Lastbärare Förutom adresskort för inrikes trafik:
 - anteckning Tulli / Tull och registernummer
Förutom adresskort för inrikes trafik:
 - Handling 1 ex
 - handelsfaktura, kopia av handelsfakturan, fraktsedel, packlista eller tulldeklaration av vilken försändelsens värde och kostnader framgår.
Brevförsändelse som innehåller varor (vanligt, expressbrev, rekommenderat brev, brev med postförskott, brev med mottagningsbevis eller assurerat försändelse) Förutom adresskort/ expressdekal för tjänsten i inrikestrafik:
Anteckning Tulli / Tull och registernummer
Förutom adresskort/expressdekal för tjänsten i inrikestrafik:
 - tulletikett CN 22 eller tulldeklaration CN 23
 - eventuell handling 1 ex, handelsfaktura, kopia av handelsfakturan, fraktsedel, packlista eller tulldeklaration av vilken försändelsens värde och kostnader framgår.
Brev som inte innehåller varor, postkort eller prenumererad tidning Inga bilagor behövs. Inga bilagor behövs.

OBS!

 • Åland landskod är AX, adressen ska även innehålla ÅLAND eller AHVENANMAA.
 • Kom också ihåg att notera avsändarens skattenummer på försändelsen och lägga en kopia av handelsfakturan i plastfickan.    
 • Saknas Ålandsfakturan kan du skicka in den till adressen logistik@alandpost.com
 • För postorderföretag lönar det sig att skaffa ett hemförtullningstillstånd som underlättar handeln med Åland. Frågor kring registrering besvaras av Tullen i Mariehamn, tfn 020 391 110
 • Är du också kund hos Åland Post kan du som Postis kund använda dig av nyckelkundstjänsten: avainasiakas@posti.com, tfn 0200 12131.
 • Läs mer om tulldeklarationer.

Elektronisk ankomstavi - Åland Post skickar elektronisk ankomstavi

 • Elektroniska ankomstavier (EDI SSI) för försändelser till Åland är blockerade i Postis IT-system.
 • Posti kan inte skicka elektroniska ankomstavier för försändelser till Åland, utan det är Åland Post som har hand om detta.
 • Posti förser Åland Post med detaljerad elektronisk information om inkommande försändelser och Åland Post använder sig i mån av möjlighet av denna information för att skicka ut ankomstavier. Försändelsens mottagare kan få ankomstavin som SMS eller som brev.

Så här skickar du försändelser från Åland

Kundreturer från Åland

 • Kunder som har avtal om kundreturer med Posti har möjlighet till kundreturer från Åland till Fastlandsfinland.
 • Åland Post använder sig av samma kundreturavtalslista som Posti.

Svarsförsändelser från Åland

 • Kuvert med svarsförsändelser från Åland förses med samma påskrifter för svarsförsändelse som i Fastlandsfinland.

 Sändning av paket från Åland till Finland

 • ID-beteckningen för adresskort måste inledas med JJFI999922... när du postar från Åland.
 • Undantaget kundreturer (se ovan) och företag med hämtnings- och utdelningstjänst på Åland.