Postis kundretur för företag

Så här returnerar du en försändelse till ett annat företag

Kundretur till företag som har tillgång till Kundretur-tjänsten kan ske med brev eller paket. Detta betyder att ett paket som ska returneras kan lämnas in för transport hos Posti antingen i en brevlåda eller till ett postkontor så att näthandlaren står för avgiften.

Kundretur som brev

  • Om returförsändelsen väger mindre än 2 kg och dess tjocklek understiger 3 cm kan du lämna returen i en brevlåda och märka försändelsen med:
    "KUNDRETUR" eller "RETUR".
  • Det mottagande företagets adress.
  • Mottagarens avtalsnummer, om du känner till det.

Lämna in försändelsen på posten om du vill ha ett kvitto på returen. Om ditt företag har tillgång till Postis hämtningstjänst kan du också få din brevretur hämtad med din ordinarie hämtningstjänst.

OBS! Om tjockleken på din försändelse överstiger 3 cm gäller kundretur som paket.

Kundretur som paket

1. Så här returnerar du ett paket via Postis verksamhetsställe

Du kan returnera försändelsen via Postis serviceställe oberoende av hur du tog emot försändelsen. Skriv följande på returkuvertet eller -paketet:

Det mottagande företagets adress.
"KUNDRETUR" ELLER "RETUR".

På postkontoret kan du uträtta ärendet vid disken och berätta till vilket företag du vill returnera paketet så skrivs paketkortet ut enligt detta. Alternativt kan du fylla i adresskortet Kundretur 14 på posten. Detta kräver att du vet det mottagande företagets namn och helst också det mottagande företagets avtalsnummer.

När du returnerar försändelsen får du ett kvitto på den försändelse du lämnat in för transport.

2. Så här returnerar du ett paket via Postis hämtningstjänsts webbplats

Du kan endast använda hämtningstjänsten för kundreturer om avsändarföretaget gett dig ett färdigt paketadresskort för retur och om du försett försändelsen med detta kort. I andra fall ska paketet lämnas in på Postis verksamhetsställe för retur. 

3. Så här returnerar du ett paket via Postis paketautomat

Du kan returnera försändelsen via Postis paketautomat om du hämtade försändelsen från en paketautomat och om avsändarföretaget har ett giltigt kundreturavtal. Skriv följande på returkuvertet eller -paketet:

Det mottagande företagets adress.
"KUNDRETUR" ELLER "RETUR".

Du kan returnera ett paket som hämtats ut från en paketautomat inom 14 dygn efter att försändelsen hämtats. Alternativt kan du returnera försändelsen via Postis verksamhetsställe. Om returtiden för paketet har gått ut och du vill returnera paketet, kontakta det företag du beställt paketet ifrån.