Effektiva verktyg för postning

Den bästa lösningen för utdelning av tidningen skapas alltid i samarbete med tidningsutgivaren, postningshuset och Posti. Vi erbjuder dig verktyg för att planera postningar, ange förhandsuppgifter och automatisera förarbetet. Dessutom får du tydliga, tjänstespecifika postningsanvisningar.

Tidning-tjänsterna lämpar sig bäst för tidningar som utkommer oregelbundet och vars utdelningsvolym är liten. Bunta och lasta tidningspartierna i lastbärare enligt anvisningen.  

Buntning krävs inte för tidningspartier med färre än tusen tidningar. För partier om minst 1 000 tidningar kan du köpa tilläggstjänsten Extra hantering av tidningar, då slipper du ta hand om buntningen. Obuntade tidningspartier levereras till Posti i blå lådor där tidningarna sorterats enligt postnummer.

Planering av utdelningen av gratistidningar

Med Kontakt kan du också planera utdelningen av din tidning per postnummerområde. Verktyget anger bland annat antalet hushåll inom området som du valt.

Läs mer om Kontakt (på finska)

Postning av tidningar till utlandet

Tidningar som adresseras till utlandet postas antingen som Priority- eller Economy-brev. För större partier lämpar sig också Consignment-tjänsten.

Läs mera om postning av tidningar utomlands