Tidningens väg till din läsare

Postningsanvisning

Effektiva verktyg för postning

Läs mer

Partisortering, dvs. buntning

Buntning lämpar sig bäst för stora leveranspartier, när det behövs en mer detaljerad förbehandling.

Läs mer

Sorteringstjänst

Sortering är en för postningshus för brev och tidningar avsedd tjänst, där vi hjälper till med förbehandlingsarbetet i postningsprocessen.

Läs mer

Portobeteckningar

Operatrösprefixet och Posti Green-beteckningen finns på portobeteckningen.

Läs mer