Buntning och lastning i lastbärare

Partisortering, dvs. buntning, behövs för stora försändelsepartier. Försändelserna sorteras i postnummerordning och buntas enligt anvisningarna i Planeringsapplikationen för postning.

Sorteringstjänst

Försändelsepartiet och adresserna kan sorteras i tryckeriet, postnings- eller utskriftshuset med Postis Sorteringstjänst, om man avtalat om användningen av den.

Läs mer om tjänsten