Buntning och lastning i lastbärare

Partisortering, dvs. buntning, behövs för stora försändelsepartier. Försändelserna sorteras i postnummerordning och buntas enligt anvisningarna i Planeringsapplikationen för postning.

Sorteringstjänst

Försändelsepartiet och adresserna kan sorteras i tryckeriet, postnings- eller utskriftshuset med Postis Sorteringstjänst, om man avtalat om användningen av den.

Läs mer om tjänsten

Brevförsändelser som ska kvitteras

Posta de brevförsändelser som ska kvitteras (Rekommenderat brev, Brev med mottagningsbevis, Assurerad försändelse och Postförskottsbrev) separat och så att de är lätta att urskilja.

Adresspåskrifter och kvitteringsrätt för brevförsändelses som ska kvitteras (pdf)