Anvisningar för ifyllnad av fraktsedel

Om du vill fylla i fraktsedeln själv, gör det omsorgsfullt. Då garanterar du korrekt leverans och fakturering. Du kan göra en engångsbeställning av frakttjänsten.

Pröva på hur Posti SmartShip fungerar

Du kan testa en demoversion av tjänsten. Logga in på adressen https://smartship.unifaun.com/login

Användarnamn: postidemo
Lösenord: Smartship1

OBS:

  • Meddelanden förmedlas inte vidare (bl.a. EDI, transportbeställning o.d.).
  • Uppgifterna kan inte sparas; bl.a. sparas inte uppgifter om avsändare, adressat eller försändelsehistorik
  • Adresskorten kan inte användas för Postis transporter, eftersom ordet TEST skrivs över streckkoden