Förpackningsinstruktioner

Förpacka din försändelse så att den tål maskinell postsortering. När du köper tilläggstjänsten Ömtålig, transporterar vi försändelsen försiktigt och separat från övriga försändelser i hemlandet. Tjänsten är inte tillgänglig för utrikes paket.

Enligt de allmänna transportvillkoren är avsändaren ansvarig för att försändelsen förpackas rätt. Försändelsen får inte orsaka person- eller egendomsskada.