Adresskort för paket och Express-frakt

Du kan skriva ut transportdokument och beställa avhämtning från Posti SmartShip. Posti SmartShip innehåller alla paket- och frakttjänster och förfölda brevtjänster. Du kan använda användargränssnittsversionen av SmartShip eller göra en integration till ditt system.

Ibruktagande och uppdatering av det egna utskriftsprogrammet

Om du använder något annat system än Posti SmartShip ska du låta våra experter granska adresskorten innan du tar dem i bruk. Utskriftsprogrammet kan behöva uppdateras för att vara kompatibelt med de nya egenskaperna i tjänsten.

När du förnyar eller uppdaterar utskriftsprogrammet, skicka oss adresskortmallarna för granskning i pdf-format till pakettikayttoonotot@posti.com