Adresskort för paket och Express-frakt

Posti SmartShip innehåller alla paket- och frakttjänster och man också följa upp värdebrev i tjänsten. Man loggar in i Posti SmartShip med en ärendekod. Posti grundar en ärendekod för företagets administratör, som sedan kan ge andra medarbetare behörighet till tjänsten.

Användargränssnittet Prinetti stängs i mars 2017, och de gränssnitt som integrerats i Prinetti slutar fungera i slutet av 2017. Den nuvarande SmartShip-tjänsten för frakt slopas sommaren 2017.

Ibruktagande och uppdatering av det egna utskriftsprogrammet

Om du använder något annat system än Posti SmartShip ska du låta våra experter granska adresskorten innan du tar dem i bruk. Utskriftsprogrammet kan behöva uppdateras för att vara kompatibelt med de nya egenskaperna i tjänsten.

När du förnyar eller uppdaterar utskriftsprogrammet, skicka oss adresskortmallarna för granskning i pdf-format till pakettikayttoonotot@posti.com