Sändning av laboratorieprover

Du kan sända laboratorieprover i brev eller paket. Proven måste förpackas enligt lagens krav och i en gul- och svartrandig förpackning. Om du använder en annan förpackning ska du märka den med gul- och svartrandig tejp. Märk försändelsen med dess klass.