Sändning av laboratorieprover

Du kan sända laboratorieprover i brev eller paket. Provförsändelser transporteras inrikes bland annat som brev, svarsförsändelse, paket eller frakt.

  • Brev- eller paketförsändelsen lämnas för transport genom att föra den till Postis serviceställe eller beställa avhämtning av den från önskat ställe eller lämna den till transport med avtalskundens Hämtnings- och utdelningstjänst.
  • Ett prov får inte lämnas i en brevlåda eller i en paketautomat, och det får inte vara ett kadaver.

Avsändaren svarar för att substansen klassificeras, förpackas och märks på rätt sätt. Proven måste förpackas enligt lagens krav och i en gul- och svartrandig förpackning. Om du använder en annan förpackning ska du märka den med gul- och svartrandig tejp. Märk försändelsen med dess klass.