Portobeteckningar för brev och reklam

Användning av beteckningarna förutsätter ett gällande avtal med Posti.

Uppladdning och bruksanvisningar av portobeteckningar

Du kan ladda ner portobeteckningarna i olika filformat i rutan till höger. Läs också instruktionerna om hur filerna används. 

Beteckning för Economy- och Priority-brev kan också användas på andra försändelser

Förutom Economy-brev kan Economy-portobeteckning också användas på sådana inrikes Rekommenderade brev, Brev med mottagningsbevis och Assurerade försändelser, där adresskortet i sig inte innehåller en portobeteckning.

Priority-portobeteckning används på Priority-brev, Expressbrev och Provförsändelser samt utrikes Rekommenderade brev, Brev med mottagningsbevis och Assurerade försändelser, där adresskortet i sig inte innehåller en portobeteckning.

Posti Green-påskriften som är ett bevis på den koldioxidneutrala utdelningen inkluderas i portobeteckningarna. På detta sätt visar du enkelt att du beaktar miljöansvaret i dina försändelser.