Prisfördel för hanterbarhet med maskin

Kom ihåg att beakta Postis servicespecifika krav på maskinell hantering när du planerar ett utskick, till exempel kuvertets utseende. De har sammanställts i Guiden för maskinsorterbara försändelser. Ladda ner den förnyade guiden.

Då går den maskinellt sorterade försändelsen smidigt vidare genom olika hanteringsskeden och når adressaten i rätt tid och i rätt format. Dessutom du kan spara porto: Dina brev levereras förmånligt som Standardbrev och reklam kostnadseffektivt som Kunddirekt.

Vilka försändelser kan skicka som maskinsorterbara?

Kuvert och kort

 • Kuvert som är förslutna på alla sidor, innehållande till exempel kredit- och medlemskort
 • Kort utan kuvert i storlek A5 och A4
 • Self-mailers
 • Försändelsen ska ha rektangulär form, vi rekommenderar standardkuvertstorlekar (C6, C5, C4) 

Inplastade försändelser

 • Tidningar och kataloger
 • Flersidiga broschyrer
 • Även försändelser i landskapsformat
 • Försändelserna kan innehålla olika typer av kort (t.ex. kredit- och medlemskort)
 • Försändelsen ska ha rektangulär form

Oinplastade försändelser

 • Tidskrifter
 • Tidningar i tabloidformat (maskinellt vikta, testas alltid separat)
 • Kataloger
 • Flersidiga broschyrer

Vilka försändelser kan inte skickas som maskinsorterbara?

Försändelserna som ska maskinsorteras får inte innehålla hårda eller oböjliga föremål såsom gem, nycklar, mynt, CD-skivor, pennor, kosmetikaprov i hårda förpackningar, mm. Sådana försändelser ska sorteras manuellt. Även när försändelsens mått, form eller styvhet avviker från de produktegenskaper som har angetts för en maskinellt sorterad produkt ändras produkten till att sorteras manuellt.

Så här kan du säkerställa att din försändelse kan sorteras maskinellt
Bekanta dig omsorgsfullt med planeringsguiden och gör ett modellexemplar. Vi testar försändelsens lämplighet med en sorteringsmaskin, när du skickar den till adressen:

Posti Oy
Kuopion postikeskus
MSM testilähetykset
Patterimäenkatu 5
70800 KUOPIO