Prisfördel för hanterbarhet med maskin

Maskinell sortering lämpar sig för försändelser som uppfyller Postis krav på mått, vikt, form, färg och innehåll för maskinsortering och som lämpar sig för Postis automatiska adressavläsning.

Försändelser som kan sorteras maskinellt består av slutna kuvert eller kort. Skriv ut adressatpåskrifterna på kuvertet eller på kuvertets innehåll om du använder fönsterkuvert. Försändelserna får inte innehålla hårda eller oböjliga föremål såsom gem, nycklar eller pennor.  Lämna försändelserna för postning i lådor, stora och små försändelser var för sig och adressidan åt samma håll.

Adressbeteckningar på maskinsorterbara brev

På planeringen av kuverten och påskrifterna inverkar huruvida adressuppgifterna finns på en etikett, om de syns i kuvertfönstret eller om de skrivits ut direkt på kuvertet. Bekanta dig med planeringsguiden för maskinsorterbara brevförsändelser. (pdf)