Så här skickar du ditt laboratorieprov som expressvarsförsändelse

När mottagarlaboratoriet har ett Expressvar-avtal får du laboratorieprovet framme så snabbt som möjligt. Sändning av prover i gulsvartrandiga försändelselådor är kostnadsfritt för avsändaren.

  • Laboratoriet har avtal för Expressvar om postnumrets andra siffra är 1 och dess sista siffra är 6.
  • Expressvar-försändelser kan skickas till följande serviceområdet och de delas ut till laboratorierna i förutnämda postnummer.

Adresspåskrifter som krävs för Expressvar

Laboratorieprov

1. Adresspåskrifter samt expressbrevdekal

För Expressvar används Expressbrevdekalen.

Adressatens adresspåskrift ska vara:

Firma Ab
Kod 50XXXXX
X1006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skriv avsändarens adresspåskrift

Svarsförsändelse märket

 

2. Portobeteckningar

Portobeteckning "Mottagaren betalar portot" ska finnas uppe till höger på försändelsens framsida.

Lördagsutdelning

lördagsutdelning

Försändelser med lördagsutdelning ska också förses med en Lördagsutdelning-dekal och på försändelsen antecknas utöver svarsförsändelseadressen även adressatens besöksadress för att säkerställa att lördagsutdelningen lyckas.

Lördagsutdelning har ett begränsat serviceområde

Du kan kontrollera möjligheten till lördagsutdelning genom att söka postnumret för avsändar- och mottagarorterna med vår leveranstidsförfrågan. Se Expressbrev/Lördagsutdelning.

Lämning till transport

Försändelser kan lämnas till transport genom att lämna dem till Posti. Laboratorieprover får inte lämnas i brevlådor. När avsändaren är ett företag kan Posti dessutom genom avtal eller särskild beställning hämta proverna.

Läs också instruktionerna för förpackning av laboratorieprover enligt TFÄ-lagen och om klassificeringen som påverkar förpackningspåskrifterna: Instruktioner för sändning av prover