Så här skickar du ditt laboratorieprov som expressvarsförsändelse

Laboratorieprover som skickas som svarsförsändelse kan inte påskyndas med Express-tilläggstjänsten om det mottagande laboratoriet inte har ingått avtal om svarsförsändelse som transporteras över natten. Laboratoriet har avtal för Expressvarsförsändelse om postnumrets andra siffra är 1 och dess sista siffra är 6. Sändning av prover per post som svarsförsändelse i gulsvartrandiga försändelselådor är kostnadsfritt för avsändaren.

Expressvarsförsändelser kan skickas till följande orter, och de delas ut till laboratorier med följande postnummer:

1. Nödvändiga adresspåskrifter

Laboratorieprov

1. Adresspåskrifter samt expressbrevdekal

För expressvarsförsändelser används expressbrevdekalen.

Adressatens adresspåskrift ska vara:

Firma Ab
Kod 50XXXXX
X1006 SVARSFÖRSÄNDELSE

Skriv avsändarens adresspåskrift

Svarsförsändelse märket

 

2. Portobeteckningar

Portobeteckning "Adressaten betalar portot" ska finnas uppe till höger på försändelsens framsida.

2. Om det mottagande laboratoriet har lördagsutdelning

lördagsutdelning

Försändelser med lördagsutdelning ska också förses med en Lördagsutdelning-dekal och på försändelsen antecknas utöver svarsförsändelseadressen även adressatens besöksadress för att säkerställa att lördagsutdelningen lyckas.

Lördagsutdelning har ett begränsat serviceområde

Du kan kontrollera möjligheten till lördagsutdelning genom att söka postnumret för avsändar- och mottagarorterna med vår leveranstidsförfrågan. Du kan se om lördagsutdelning är i bruk under: Försändelser som ska delas ut till adressat » Expressbrev. Om lördagsutdelning är möjlig står det under denna punkt: Lördagsutdelning: Möjlig

3. Att lämna till transport

Försändelser kan lämnas till transport genom att lämna dem till Posti. Laboratorieprover får inte lämnas i brevlådor. När avsändaren är ett företag kan Posti dessutom genom avtal eller särskild beställning hämta proverna.

Läs också instruktionerna för förpackning av laboratorieprover enligt TFÄ-lagen och om klassificeringen som påverkar förpackningspåskrifterna: Instruktioner för sändning av prover