Informationstjänstens anteckningar

Tiedotuspalvelun i-tunnus

Här kan du ladda ned Informationstjänstens tryckoriginal i JPEG-format. Användning av symbolen förutsätter ett gällande avtal med Posti. 

Ladda ner i-symbolen

Sträckkod

Användaning av informationstjänsten är baserad på ett avtal med Posti och kräver att sändningarna är försedda med informationstjänstens i-symbol och kundanpassad servicekod. Användningen av streckkod rekommenderas , men inte obligatoriskt. Identifierare (t.ex. kundnummer) producerar företaget själv med typ CODE39 sträckkod. Om servicenivån är 0, behöver man inte en sträckkod. I det här fallet är det tillräckligt med att trycka på servicenumret under eller intil informationstjänstens I-symbol.