Beteckningar för expressbrev

1. Minneslapp till avsändaren.

2. Två extra etiketter för försändelsens fram- och baksida.

3. Expressbrevets försändelsebeteckningsetikett. Lösgör hela etiketten, inte enbart streckkodsdelarna.

4. Modell av försändelse.  Med försändelsekoden kan dufölja upp försändelsen.