Instruktioner för sändning av brev och direktreklam

Brev och värdeförsändelser

Genom att posta enligt dessa anvisningar säkerställer du att försändelserna går till rätt hanteringsprocess.

Se service- och betalningsätt-specifika instruktioner om brev och värdeförsändelser.

 

Postnings- och betalningssätt

Välj lämpligt betalningssätt utifrån antalet försändelser och önskad servicenivå. Det är lätt för dig att bedöma kostnaderna med räknarna.

Läs mer

Laboratorieprov

Rätt förpackning talar om vad den har för innehåll. Kom också ihåg att märka förpackningen med klassifikationskod.

Läs mer

 

Portobeteckningar

Användning av beteckningarna förutsätter ett gällande avtal med Posti.

Se portobeteckningar

Postning av direktreklam

Adresserade direktreklam
Postningsanvisningar för Kunddirekt

Oadresserade direktreklam
Postningsanvisning för Hemdirekt och Hemdirekt Premium

Maskinell sortering

Maskinell sortering innebär kostnadsfördelar, ta dock hänsyn till storleks- och innehållskraven. Standardkuvert lämpar sig alltid för maskinell sortering. 

Maskinell sortering