Instruktioner för sändning av brev och reklam

Brev och värdeförsändelser

Genom att använda styrlappar enligt dessa anvisningar säkerställer du att försändelserna går till rätt hanteringsprocess.

Läs mer om postning av brev och värdeförsändelser.

 

Försändelseförteckning

Du lämnar all din postningsinformation till oss med hjälp av den elektroniska försändelseförteckningen. Det är enkelt, snabbt och gratis att fylla i försändelseförteckningen.

Läs mer

Maskinsortering och kuvertstorlekar

Maskinell sortering innebär kostnadsfördelar, ta dock hänsyn till storleks- och innehållskraven. Standardkuvert lämpar sig alltid för maskinell sortering. 

Maskinsortering och kuvertstorlekar

Portobeteckningar

Användning av beteckningarna förutsätter ett gällande avtal med Posti.

Se portobeteckningar

Laboratorieprov

Rätt förpackning talar om vad den har för innehåll. Kom också ihåg att märka förpackningen med klassifikationskod.

Läs mer