Importförtullning av inkommande försändelser

Varuförsändelser som anländer från länder utanför EU eller från specialområden utanför EU:s moms- och accisområde kan kräva tullklarering. Tullen beslutar om försändelserna ska invänta förtullning. Posti skickar en ankomstavi om en försändelse som ska förtullas till mottagaren.

De försändelser som inte behöver förtullas delas ut till mottagaren eller skickas till mottagarens närpost för avhämtning.

Tullen i Finland räknar ut tullen och skatterna på försändelsen. Dessa grundar sig på försändelsens tullvärde, som inkluderar bl.a. postavgifterna.

Transitering av postförsändelser

Avtala om transitering med en sådan speditionsfirma som Tullen i Finland har beviljat status som befullmäktigad mottagare och som verkar som lagerförare. Posti erbjuder inte transiteringstjänst utan transporterar endast postförsändelser som transiterats av ackrediterade företag.

Det finns en förteckning över befullmäktigade speditionsfirmor på Tullens webbplats. Du kan söka företag t.ex. genom att skriva stadens namn i sökfältet. De befullmäktigade mottagarna (VV) anges med X i tabellens högra kolumn.

Speditionsfirman ansvarar själv för prissättning av tjänsten.

Anvisningen gäller från och med 1.2.2014