Fullmakt

Överlämning av värdepostförsändelser ( Rekommenderat brev eller paket, Brev med mottagningsbevis, Assurerad försändelse) till någon annan än adressaten kräver fullmakt från adressaten. Posten är skyldig att säkerställa att försändelsen överlämnas till rätt adressat.
 
Om den adressat som anges på försändelsen är ett företag eller en annan sammanslutning, ska den som hämtar försändelsen kunna bevisa sin rätt att representera sammanslutningen. Firmateckningsrätten i företag bevisas med ett utdrag ur hendelsregistret som är högst 3 månader gammalt. Den som har firmateckningsrätt i företag/sammanslutningen kan befullmäktiga en annan person att ta emot posten. Befullmäktigandet kan ges med en engångsfullmakt per försändelse eller med en tidsbegränsad fullmakt som gäller alla försändelser.
 
Den fullmakt som lämnas till Posten ska uttryckligen gälla mottagning av post och den eller de befullmäktigade ska anges med namn. Vi rekommenderar användning av Itellas färdiga fullmaktsblankett.
 
Vi godkänner fullmakter för högst 3 år åt gången och vi meddelar inte separat när en fullmakt har gått ut. Fullmaktsgivaren ska spara information om de fullmakter denne har utfärdat och vid behov sörja för att fullmakterna upphävs eller förnyas. Befullmäktigandet förnyas med en ny fullmakt och upphävs med ett fritt formulerat skriftligt meddelande eller en fullmaktsblankett som skickas till det postserviceställe till vilket fullmakten har lämnats.