Förvaringstider

Om mottagaren inte anträffas i samband med utdelningen eller om försändelsen inte hämtas på posten, förvaras den en på förhand bestämd tid.

2 dagar

  • Försändelse i Närlucka

7 dagar

  • Paket i serviceställen och paketautomat
  • Paket och lastbärare som ska levereras och som har försökt dela ut till mottagaten

14 dagar

  • Alla brevförsändelser
  • Postpaket, för vilket avsändaren har köpt en längre förvaringstid
  • Paket som kommit eller teturneras från utlandet