Förvaringstider

Om mottagaren inte anträffas i samband med utdelningen eller om försändelsen inte hämtas på posten, förvaras den en på förhand bestämd tid.

 

2 dagar

  • Försändelse i Närlucka

7 dagar

  • Med Numret -paketet skickat från serviceställe
  • Försändelse skickat från självbetjäningskanal som innehåller ett elektroniskt ankomstmeddelande
  • Inhemskt paket skickat av avtalskund
  • Transportenhet

14 dagar

  • Alla brevförsändelser
  • Postpaket som betalat med kontant
  • Paket som skickas med setadresskort från mobiltjänstpunkten
  • Försändelse som har tillägstjänsten Förlängd bevarning eller Avhämtningspåminnelse som brev
  • Paket som kommit eller returneras från utlandet