Handelsfaktura

För att göra upp en handelsfaktura behövs många slags uppgifter och dokument.

Försäljning inom EU (mellan medlemsstaterna)

I handeln mellan medlemsstaterna i EU tillämpas ovannämnda föreskrifter i tillämpliga delar. Varans ursprungsland anges om man känner till det. Angivande av tulltariffposition rekommenderas: 8-siffrig CN-position (Combined Nomenclature) i handeln medlemstater emellan.